CENNIK
Kliknij w wybraną kategorię
Nazwa Waga Wartość opałowa Granulacja Popioł Cena
GAZ Propan butan 11 litrów niedotyczy niedotyczy niedotyczy 60 zł
Sadpal katalizator 1 kg niedotyczy niedotyczy niedotyczy 15 zł
Podpałka 32 kostki 32 kostki nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 5 zł
Podpałka "wiązka" nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 4 zł
Podpałka biała nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 5 zł